Erev Rosh Hashanah service

25 Sep @ 8:00 pm - 9:30 pm